Společný projekt Diecézní charity ostravsko-opavské a Oblastní charity Třebíč pod názvem „Důstojný život“ a jeho pomoc seniorům na Ukrajině a v Moldavsku (2016). Režie M. Strouhal

Ekonomické problémy zpravidla dopadají nejtíživěji na slabší články společnosti. A těmi jsou i v silných ekonomikách senioři. Kde to platí dvojnásob, jsou chudé země, v Evropě především Ukrajina a Moldavsko. V roce 2015 oslavila Diecézní charita ostravsko-opavská deset let působení na Ukrajině v oblasti humanitární pomoci a rozvojové spolupráce. Aktivity přerostly i do sousedního Moldavska. V současné době realizuje Charita za pomoci českých, slovenských a ukrajinských spolupracovníků a za spolupráce s místními charitami a farnostmi dva projekty, které se týkají seniorů a nejsou u nás příliš známé, i když je to částečně obdoba adopce na dálku, při níž české rodiny podporují děti.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2016
 ST AD HD