Manželé Cieślarovi z Nýdku zasvětili svůj život pomoci bližním (2013). Připravili J. Slomiany a P. Všelichová

Bezmála pětašedesát let kráčejí spolu životem manželé Helena a Oskar Francizsek Cieślarovi z Nýdku. Své životy zasvětili veřejné službě a péči o druhé, zejména o mladší generace. Oskar Franciszek například třicet let působil jako učitel nedělní školy Slezské církve evangelické a. v. v Nýdku, kde bydlel, v Bystřici, v Košařiskách a také v Karpentné. Bylo to v dobách komunistického útlaku, navzdory zákazům a šikanování úřadů nebo dokonce místním k režimu servilním kněžím. Tuto službu vykonával dobrovolně bez ohledu na čas, peníze a ohrožení vlastní rodiny. V jeho domě se konaly schůzky vedení podzemní církve, byla zde tiskárna samizdatového měsíčníku „Pravda života“ a dalších publikací s náboženskou tematikou. Manželka Helena byla po celý život vášnivou čtenářkou, v mnoha případech velmi fundované literatury z různých oblastí studia svých dětí. Vedla korespondenci s redakcemi nejrůznějších polských časopisů většinou s křesťanským zaměřením. V době totalitního útlaku věrně pomáhala svému manželovi v církevních, charitativních a vzdělávacích aktivitách. Je matkou šesti dětí, babičkou dvaceti vnoučat a prababičkou devatenácti pravnoučat. Celkem pětačtyřicet potomků je předmětem její zvláštní péče, která je dokumentována v ručně psané rodinné monografii vydané vlastním nákladem v roce 1999 v těšínském nářečí. Celoživotní aktivita paní Heleny směřující k pomoci všem lidem v nouzi se projevuje i v jejím pokročilém věku například tím, že celá léta háčkuje obvazy pro malomocné v Indii nebo Tibetu. Za více než patnáct let jí prošly rukama už kilometry takovéto pomoci…

Stopáž26 minut
Rok výroby 2013
 ST