Poutavý životní příběh nevidomého romského evangelického kazatele Ondreje Kováče (2013). Připravili J. Slomiany a J. Novák

Ondrej Kováč je od svých tří let nevidomý. Základní vzdělání získal na Škole Jaroslava Ježka pro zrakově postižené v Praze, ovšem střední i vysokou školu už vystudoval a prožil mezi lidmi bez zrakového handicapu, přestože to přinášelo nejrůznější protivenství. V roce 1995 absolvoval evangelickou akademii v Náchodě a v roce 2003 ukončil s vyznamenáním studium na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Od té doby se již nikdy na delší čas nevrátil do kolektivu zrakově postižených.

Byl ustanoven, zvolen farářem a tři roky pracoval na farnosti v Mšeně u Mělníka. Při hledání nového působiště se ale ukázalo, že církev romskému faráři „příliš nefandí“, a tak je „bratr Ondrejko“ v současné době tzv. mimo službu. Netrápí ho ale jen tento postoj církve k jeho osobě, větší vrásky na čele mu dělá to, že Romové jsou pro Čechy nejméně sympatickou národnostní menšinou. Ondrej je ale na svůj romský původ patřičně hrdý…

Stopáž26 minut
Rok výroby 2013
 ST