Jímavý životní příběh Stanislava Lekavého, duchovního správce poutního kostela Panny Marie Pomocné u Zlatých Hor (2011). Připravili J. Albrecht a M. Strouhal

Poutní kostel v lesích u Zlatých Hor je nejen tradičním poutním místem, ale připomíná lidem na celém světě, že nemohou být šťastni a nebudou žít v míru, pokud nezačnou chránit a ctít každý lidský život. Kostel byl vybudován na začátku minulého století k poctě Panny Marie, za totalitního režimu byl srovnán se zemí a v roce 1995 byl díky modlitbám, činům a darům věřících znovu vybudován a probuzen k životu. Jeho příběh je vlastně také příběhem jeho současného duchovního správce, pátera Stanislava Lekavého, jemuž padesátá léta vzala mládí a iluze. Na konci sedmdesátých let byl tajně vysvěcen na kněze a v devadesátých letech doslova zasvětil se svými přáteli život tomu, aby se poutní místo nad Zlatými horami opět proměnilo v důstojný církevní stánek.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2010
 ST