Papežská misijní díla pomáhají prostřednictvím dárců z České republiky v nejchudší zemi světa v jihovýchodní Africe. Podpořené projekty se zaměřují převážně na děti a hendikepované (2020). Režie L. Pospíšilová

V květnu 2019 zamířil ředitel Papežských misijních děl Leoš Halbrštát se dvěma kolegy do Malawi, aby navštívili místa, kam z České republiky putuje finanční podpora. Projekty jsou zaměřené především na pomoc dětem: na jejich základní životní potřeby, zdraví a vzdělávání a na pomoc handicapovaným a jejich rodinám. Za poslední dva roky činila česká pomoc pro Malawi přes 100 000 dolarů. Část této sumy navíc pochází z projektu Děti pomáhají dětem. Česká výprava zavítala například do mateřské školy ve městě Mzimba provozované řádem Sester misionářek Neposkvrněného Početí, kde je dětem kromě základních potřeb a formace poskytována i výuka angličtiny. Dalším cílem byla velmi chudá nově vzniklá farnost v Kamangirira, která zajišťuje duchovní správu na více než dvaceti místech v pahorkatině nedaleko jezera Malawi. Podpora z naší republiky šla také na pořízení velkokapacitních stanů, protože do kostela se zdaleka nevejde tolik farníků, kolik přichází na mši. O děti se zvláštními potřebami a o hendikepované se stará škola sv. Josefa v Nanyanje, které Papežská misijní díla před několika lety věnovala autobus, aby mohli svážet děti z širokého okolí. Starat se o handicapované děti není v této oblasti samozřejmé a jejich rodina je zatížena velkými předsudky. Proto se tu také snaží vzdělávat jejich matky, aby takto postižené dítě dokázaly přijmout a postarat se o něj.

Trojice cestovatelů navštívila také oblast v povodí řeky Shire, kde Papežská misijní díla finančně podpořila lidi postižené záplavami. Z této podpory se buduje 150 domů v nových vesnicích. Křesťanství v Malawi začal šířit skotský misionář, lékař a cestovatel David Livingstone, když přistál na jižním břehu jezera Malawi v září 1859. Jeho evangelizační úsilí zároveň bojovalo proti otroctví.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2020
 ST AD HD