Dokument o nejstarší jezuitské univerzitě založené svatým Ignácem z Loyoly před více než 450 lety. Její teologické oddělení patří se šestnácti sty studenty z více než 130 zemí k jednomu z největších na světě (2017). Režie J. K. Studničková a O. M. Schmidt

Gregoriánská papežská univerzita je mateřským a nejhlavnějším akademickým centrem jezuitského řádu v Římě. Tvoří ji několik fakult a institutů zaměřených na různé obory humanitních věd, z nichž si zasluhuje zvláštní pozornost teologické oddělení, jedno z největších na světě. Součástí univerzity je i dalších 5 center, která jsou zaměřená na různé oblasti, jako je například dialog s islámem, dialog se Židy, dialog s kulturou a další.

Mezi další významné římské jezuitské akademické instituce patří nedaleko sídlící Papežský biblický institut a Papežský orientální východní institut, jehož největší chloubou je jeho knihovna – jedna z nejbohatších, zaměřená na křesťanský Východ. Společně s univerzitou tak tvoří takzvané gregoriánské sdružení tří římských institucí svěřených jezuitskému řádu.

V již zmíněném komplexu budov se nachází i Papežská ruská kolej svaté Terezie od Dítěte Ježíše zaměřená na studium a hlubší poznání kultury a spirituality ruské země a lidu. Je také spravována a vedena jezuitským řádem a zajišťuje vzdělání a ubytování katolickým i pravoslavným studentům.

Význam a velikost Gregoriánské univerzity podtrhuje i to, že zde studovalo i 14 papežů, 20 světců a 39 blahoslavených.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2017
 ST AD HD