Návštěva pravoslavného kláštera na posvátné hoře (2015). Režie G. Agathonikiadis

Dionisios je jedním z nejoblíbenějších řeckých světců, který v 16. století na hoře Olymp založil klášter, v němž více než čtyři staletí nepřetržitě žije a pracuje mnoho generací pravoslavných mnichů. Současná komunita mnichů se kromě duchovního života věnuje převážně zemědělství. Vyrábějí sýry, chovají kozy, starají se o vinice. Mnoho produktů pak prodávají v místní klášterní prodejně. V klášteře nacházejí útočiště i bývalí narkomané, kterým mniši pomáhají s léčbou ze závislosti.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2015
 ST AD HD