Pátrání po dědictví mimořádného teologa v dokumentu O. M. Schmidta a J. K. Studničkové

Kardinál Tomáš Špidlík (1919–2010) se narodil v Boskovicích, po válce však většinu života strávil v římském exilu. Kromě mimořádně nadaného vědce byl také duchovním otcem, posilou pro věřící nejen v komunistickém Československu. Jeho pravidelné promluvy ve Vatikánském rozhlase jsou dnes již legendou. Jeho odkaz je dosud živý a mimořádně aktuální. Stále častěji se hovoří o duchovním sbližování Východu a Západu. Obě spirituální tradice se výrazně obohacují. Při utváření staré Evropy byli Slované pokřtěni naposledy – jako dělníci na vinici v onom evangelijním podobenství, kteří byli povoláni až v hodině polední. Takoví jsou podle velkých ruských myslitelů i dnešní Slované, ale své skutečné vlohy a poslání pro světovou církev podle mnoha prorockých vizí i podle legendárního Solovjova teprve projeví – jejich hodina má teprve přijít a možná už přichází. Podobně o úloze Slovanů v duchovním vývoji uvažoval i kardinál Špidlík. Špidlíkovo dílo je pro teologickou reflexi druhé poloviny 20. století zcela zásadní. „Jeho dílo – plod mnohaletého pilného studia a reflexe – je neseno velkou citlivostí pro současnou kulturu. S touto otevřeností objevoval ve východní spiritualitě taková témata, která se dnes ukazují nesmírně aktuální, neboť jsou schopná vyživovat a vitalizovat to, co bylo z tradice leckdy pozapomenuto. Kardinál Špidlík nebyl pouze velký intelektuál-solitér, ale zároveň duchovní otec, který kolem sebe shromáždil skupinu osob, pokračující v jeho stylu myšlení,“ uvádí se v jeho životopise, který zpracovalo Centro Aletti, tedy instituce, která je jedním z duchovních dětí kardinála Špidlíka a o které nás dokumentární film informuje. Srdce, které bylo pro kardinála Špidlíka velkým teologickým i duchovním tématem, je jádrem osoby, kde se propojuje země a nebe. Protože o definitivním příklonu k dobru nebo ke zlu se rozhoduje v srdci, ze kterého vše do důsledku vychází, je první starostí člověka pečovat o toto centrum identity. „Jak udržovat „svatyni“ srdce v bdělosti, aby záře Ducha bez překážek vycházela do celého stvoření a mohla ho navracet Bohu, tomu nás kardinál Špidlík, duchovní otec, znovu vyučuje. Proto je jeho odkaz stále živý,“ vysvětlují autoři dokumentu a režiséři Jana Kristina Studničková a Otakáro Maria Schmidt.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2015
 P ST AD HD