Příběh zpěvačky Renáty Ulmannové (2015). Režie V. Kvaková

Renáta Ulmannová se s mesiánskými židy setkala ještě před revolucí na křesťanské konferenci ve Vídni. Tenkrát ale netušila, že jí tento jediný moment změní život. Mesiánští židé se nehlásí k rabínskému judaismu ani k žádné křesťanské větvi. Věří jak ve Starý, tak i Nový zákon a uznávají Ježíše jako Mesiáše. Fenomén mesiánských židů Renátu ohromil. Zalíbila se jí jedinečná židovská hudba, stará i nová hebrejština. Nadchlo ji poselství, které přináší chvalozpěvy na židovských bohoslužbách. Oslovila ji melodičnost a zvláštnost písní. A sama jakožto hudebnice nedokázala odolat. Založila kapelu, která se později přejmenovala na Shirim Ashirim. Díky ní poznala osobnosti, které jí pomáhají zorientovat se na vlastní životní cestě i v neustále jitřené a neuzavřené otázce víry.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2015
 ST AD HD