O výchově a vzdělávání české církevní elity v Římě. Režie J. K. Studničková a O. M. Schmidt

Papežská kolej Nepomucenum je seminář pro české a moravské bohoslovce v Římě. Byla založena jako česká kolej Bohemicum v roce 1884 a až ve dvacátých letech 20. století získala kolej novou budovu nazvanou Nepomucenum. Ta byla slavnostně otevřena v roce svatováclavského jubilea 1929. Nepomucenum není studentskou kolejí v běžném slova smyslu. Jedná se především o kněžský seminář, kde se připravují mladí muži, seminaristé, k svému budoucímu povolání katolických kněží. Kromě toho se zde také konají různé krajanské aktivity, setkání a přednášky a v neposlední řadě i mše svaté v českém jazyce. Od založení koleje v roce 1929 zde působí i řeholní sestry boromejky. Nepomucenum sloužilo i jako vzdělávací ústav pro církevní elitu v českých zemích a na Slovensku. Mezi významné absolventy Nepomucena patří např. kardinálové Josef Beran, Karel Otčenášek, dále známý disidentský teolog Josef Zvěřina, profesoři Vladimír Boublík, Karel Skalický, Karel Vrána, Jaroslav V. Polc a mnoho dalších. Autorská a režisérská dvojice Jana Kristina Studničková a Otakáro Maria Schmidt ztvárnila tento fenomén svým stylovým způsobem s hranými a poetickými prvky. Filmem prochází postava studenta v historickém hábitu, průvodcem celého dokumentu je pak nástupce legendárního nepomucenského spirituála a jezuity kardinála Tomáše Špidlíka – rovněž jezuita a spirituál – Richard Čemus.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2014
 P ST AD HD
ŽánrDokument