Štafetový běh po stopách českého kněze Petra a ustanovení křesťanského svátku Božího těla (2014). Režie J. K. Studničková a O. M. Schmidt

Corpus Domini – svátek Božího Těla se slaví po celém světě vždy devět týdnů po velikonočních svátcích. Jeho tradice je spojena se zázrakem, který se udál ve 13. století v italské Bolseně při cestě pražského kněze Petra do Říma. Na počest tohoto zázraku byl v nedalekém Orvietě roku 1264 papežskou bulou ustanoven jeden z největších římskokatolických svátků. Proto se na památku této události vydává na trasu deseti etap štafeta dvanácti amatérských běžců. Společně s nimi se po stopách 750 let staré poutě kněze Petra letos vydal i salesián Pavel Čáp.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2014
 ST AD HD