Historie a současnost českého poutního domu (2013). Režie J. K. Studničková a O. M. Schmidt

Kardinál Josef Beran nosil po celý svůj život v srdci starost o pronásledované krajany-emigranty. Toužil jim nabídnout pomoc, aby v sobě mohli ochraňovat víru, národní identitu, vlastní kulturu i mateřský jazyk a nenechali ve svém nitru zvítězit nenávist. Veden touto touhou, založil v centru velkoměsta Říma, uprostřed římského moře, poutní dům jako klidný a jistý ostrov, jako útočiště. Nazval jej Velehradem. Odkázal tak na základní kámen české křesťanské kultury, na duchovní kořeny, které po staletí vytvářejí most mezi Východem a Západem křesťanské civilizace. Moravský Velehrad leží geograficky v srdci Evropy. Ještě důležitější je ale duchovně; tady se na úsvitu našich dějin otevřela možnost číst slovo Boží ve srozumitelném jazyce, tady se 1100 let po příchodu Cyrila a Metoděje sešly ekumenické kongresy, usilující o jednotu mezi křesťany. Římský Poutní dům Velehrad slouží poutníkům dodnes. Nabízí východisko k návštěvám krásných románských chrámů, kde poutníkům nejdříve ukážou hroby mučedníků a vysvětlí mozaiku Krista s apoštoly, aby je pak nechali o samotě ochutnat krásu bazilik, tu tajemnou přítomnost Boha. V jejich starobylém prostoru, kde mluví světlo, může v sobě poutník najít milosrdnou tvář Krista.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2013
 ST HD