Zpověď Olgy a Miroslava Hudečkových tváří v tvář jejich víře a tvorbě (2012). Režie A. Lederer

Kdybychom v současném světě hledali ideální představitele Filemona a Baucis, našli bychom je v postavách manželů Olgy a Miroslava Hudečkových. Oslavili 75 let života, z toho 55 let společné práce. Zažili úspěchy i pády, včetně smrti dvou svých dětí. Názvy jejich děl jakoby napovídaly, co pro ně je a bylo důležité: „Souznění“, „Tristan a Izolda“, „Matka s dítětem“, „Pieta“, „Vzkříšení“. Zkusme na chvíli vstoupit do jejich světa a možná si odnést malý recept, jak a k čemu nesobecky a smysluplně užívat své dny.

Alan Lederer
režisér

Alan Lederer

* 1954


Stopáž26 minut
Rok výroby 2012
 ST HD