O etiopském ortodoxním křesťanství, jeho vzniku, charakteru i historické genezi (2011). Připravil M. Kratochvíl

Na krásném pozadí mnohdy jen horolezecky dostupných a ve skalách vytesaných klášterů a kostelů objasňuje dokument základy etiopského ortodoxního křesťanství. To přineslo do Etiopie ve 4. století devět syrských svatých. Exotické náboženství vznikalo a žilo ve společnosti egyptských Koptů, ale prošlo i silným vlivem islámu a judaismu. Obsahuje velkou tradici poustevního života a života v klášterní sekluzi. Všechna tato fakta, včetně odlišného panteonu svatých, i podstatných rozdílů ve věrouce, budou v dokumentu exponována při prohlídce navýsost přitažlivých skalních klášterů a pousteven převážně ve vysokých horách severní Etiopie. Film srovnává současné evropské křesťanství s dnešní etiopskou ortodoxií a přináší historické důvody výrazných odlišností.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2011
 ST HD