Střední škola sester dominikánek v Bojkovicích (2011). Připravili O. Selucký a V. Fatka

Střední církevní odborná škola v Bojkovicích je dobrým příkladem, na kterém se dají ukázat rozličné stránky, akcenty a osudy katolického školství u nás. Evangeliem motivovaný sociální aspekt je patrný už při jejím zakládání, stejně jako při obnově školy po pádu totalitního režimu. Ovšem obětavá snaha sester dominikánek sloužit co nejlépe svému poslání vede k tomu, že škola, jejímž cílem není zaměřit se na „elitu“, dosahuje přesto velmi dobrých výsledků a její absolventky buď nacházejí rozmanitá uplatnění hned po škole, nebo v nich sestry probudí jejich vlastní nadání a vedou je k pokračování na vyšší střední nebo vysoké škole.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2011
 ST HD