Působnost školy a víry v rozvoji dítěte (2006). Připravil P. Baran

Jaká je orientace dnešní společnosti a její dopad na výchovu dětí? Je pro děti víra prostředkem k překonání osamělosti, posílením smyslu života a zdrojem pozitivního životního postoje? Nad těmito skutečnosti se zamýšlí prof. Vladimír Smékal z Fakulty sociálních studií MU, pedagogové a žáci 9. třídy Cyrilometodějské církevní základní školy v Brně.

Stopáž20 minut
Rok výroby 2006
 ST 4:3