Jak mluvit s vlastní duší (2006). Připravili J. Nerušil a V. Karas

Co je a co není svátost smíření, nazývaná svátostí pokání či zpovědí? Lze srovnat zpověď s psychoterapeutickým rozhovorem? Mohou se navzájem vhodně doplňovat, aniž by se vzájemně nahrazovaly?

Příspěvek je víceméně postaven na dvou hlavních aktérech: jedním je psycholog, znalý psychoterapie, sám věřící, druhým je známý psychiatr, jáhen, který je autorem příručky pro zpovědníky a tedy spíše zastupuje pohled ze strany církve.

Stopáž20 minut
Rok výroby 2006
 ST 4:3