Jak je možné, že dobrý Bůh snad stvořil nebo alespoň dopustil tolik válek, utrpení a zlého? Kdo je režisérem zla ve světě? (2005). Připravili P. Chovanec a J. Nerušil

Dokument chce reagovat na stále se opakující otázku po prameni zla, po tom, jak je možné, že dobrý Bůh snad stvořil, nebo alespoň dopustil tolik válek, utrpení a zlého. Celý příspěvek je aktualizován podle nedávné katastrofy v Asii, při které znovu tyto otázky jsou kladeny ve velké míře. Křesťanská a teologická odpověď, lépe řečeno pokus o ní je vyvrcholením celého příspěvku. Je ovšem jen možnou nabídkou směru řešení a přemýšlení pro diváky. Všechny předchozí části příspěvku se pokouší zmapovat výběrově typy a druhy zla, které člověka postihuje – od kolektivních katastrof, jakými jsou války či přírodní pohromy, až po osobní utrpení, jakým je např. těžká nemoc. Dokument dává slovo jak odborníkům v daných oblastech, tak názorům těch, kdo jsou nějakým zlem postiženi.

Stopáž20 minut
Rok výroby 2005
 ST 4:3