Bez odborného základu v pomáhající profesi není ani teologie sama o sobě postačující pro účinnou pomoc druhým, tvrdí kněz Jaromír Odrobiňák. Sám se tím bezezbytku řídí. Režie M. Petřík

Jaromír Odrobiňák absolvoval studia na Pražské psychoterapeutické fakultě a psychoterapeutický výcvik u doc. Jaroslava Skály. Sám říká, že spolu s legendárním knězem Jiřím Reinsbergem, jsou to dvě osobnosti, které zásadně formovaly jeho pohled na svět.

To, že nyní působí jako nemocniční kaplan v Psychiatrické nemocnici Bohnice, je jen logickým vyústěním jeho formace. Probíhající pandemie onemocnění COVID-19 decimuje lidstvo nejen po fyzické, ale také po psychické a duchovní stránce. O důvod víc, podívat se zblízka na profesionály, kteří jsou i v pandemii stále nablízku svým pacientům.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2021
 ST AD HD