Křivolaké, avšak nikoliv bezcílné, jsou životní cesty bývalého kněze, dnes terapeuta a kouče – Richarda Machana. Režie A. Lederer

Teolog, antropolog, psychoterapeut, kouč nebo průvodce. Všechny tyto přídomky je sice možné přiřadit ke jménu Richard Machan, žádný z nich však plně nevystihuje jeho osobnost. V životních rolích kněze, manžela a otce byl nucen učinit rozhodnutí, kterým bez nadsázky náleží přívlastky těžká nebo osudová. I o tom vypráví dokument Kateřiny Rózsové a Alana Lederera.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2018
 P ST AD HD