Exercicie podle Petra Vacíka. Režie J. Matějková

Jezuita Petr Vacík je kaplanem v akademické farnosti Nejsvětějšího Salvátora v Praze, kde slouží po boku Tomáše Halíka. V Čechách vystudoval VŠCHT, v Mnichově klasickou filozofii, v Římě teologii, v Kalifornii obor spiritualita a film. Ve všem, co dělá, se odráží jeho zkušenost, kterou získal během svých četných cest do zahraničí. I v exerciciích. Exercicie neboli duchovní cvičení patří k základům spirituality jezuitského řádu. Jedná se o způsob zpytování svědomí, meditace, kontemplace, modlitby a jiných duchovních úkonů, které vedou k orientaci ve vlastním nitru. Zakladatel jezuitského řádu sv. Ignác říká, že Bůh během doby, kdy se mu člověk v meditaci otevírá, ho sám vede a dává mu přesně to, co pro svou životní cestu potřebuje. Prostřednictvím dokumentárního filmu J. Matějkové máme možnost navštívit filmové exercicie vedené Petrem Vacíkem v exercičním domě jezuitů sídlícím v kapucínském klášteře v Kolíně.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2015
 P ST AD HD