Teolog Jan Amos Komenský a stmívání světa. Režie V. Křístek

Biskup Jednoty bratrské, teolog, filosof, pedagog a spisovatel Jan Amos Komenský je jednou z nejvýznamnějších osobností naší historie. Patří k těm, kteří zanechali výraznou stopu nejen u nás, ale jsou uznáváni i ve světě. U nás bývá zdůrazňována zejména jeho práce na poli pedagogickém. Často se zapomíná na to, že J. A. Komenský byl významným teologem a náboženským myslitelem. Celý svůj život připomínal, že člověk a svět nejsou v pořádku, díky tomu, že se člověk nechce řídit zákonem, který je dán Bohem, ale chce být svým pánem a od Boha se odklonil. Právě ve snaze o polepšení světa a přiblížení člověka k Bohu, u kterého lze nalézt mír a pokoj a v přípravě světa na druhý příchod Krista, najdeme kořeny jeho práce v oblasti pedagogické, filosofické a politické.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2012
 P ST