Milan Novák a výzvy přítomnosti. Režie J. Brichcín

Díky dokumentárnímu filmu J. Brichcína máme možnost nahlédnout do soukromí muže, kterému papež Benedikt XVI. udělil 25. listopadu 2009 Řád svatého Řehoře. Řád a jmenování rytířem převzal PhDr. Milan Novák z rukou kardinála Miloslava Vlka na svatého Štěpána 26. 12. 2009 v basilice sv. Václava se Staré Boleslavi. Milan Novák je osobností vskutku renesanční. Výtvarník, vedoucí správy zámku Brandýs nad Labem, vedoucí Odboru kultury městského úřadu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, spoluzakladatel Matice staroboleslavské. Mezi jeho největší zásluhy patří i obnovení Národní svatováclavské poutě ve Staré Boleslavi, která se stala jednou z největších duchovních akcí v Čechách.

Stopáž22 minut
Rok výroby 2010
 P ST