Portrét akademické farnosti u Nejsv. Salvátora v Praze. Režie J. Brichcín

Od roku 1990 vede katolický kněz prof. Tomáš Halík Římskokatolickou akademickou farnost Praha, která se stala v roce 2004 nástupcem Duchovní správy pro studenty. Jejím posláním je pastorace studentů, učitelů a zaměstnanců vysokých škol. Své duchovní zázemí u Nejsv. Salvátora ale nachází i mnoho dalších lidí. Zdejší kurz Základy víry, příprava na křest a biřmování, ale i příprava na manželství, duchovní cvičení, rekolekce a akce studentského klubu Betánie se staly pojmem.

Stopáž22 minut
Rok výroby 2010
 P ST