Maroš Kuffa a životy řeholnic internovaných v Bílé Vodě. Připravil L. Kaboš

Před začátkem internace řádových sester žilo v naší zemi 7728 členek 34 řádů a kongregací v 522 domech. V dubnu roku 1950 byly řeholnice vyhnány ze svých domovů, mnohé byly po dlouhá léta internovány a vězněny. V jeden z největších internačních táborů se proměnila Bílá Voda na Jesenicku. Na zdejším hřbitově našlo místo posledního odpočinku téměř 700 sester z 10 řádů. S Bílou Vodou je osudově propojen i slovenský kněz ze Žakovec Maroš Kuffa. V současné době se do nově zrekonstruovaného kláštera a kostela vrací život. Režie L. Kaboš.

Stopáž20 minut
Rok výroby 2006
 P ST 4:3