Téma týdne

Lékařské rozhovory

Pavel Pafko: Šlo to skoro samo (Paseka)
Jiřina Prekopová, Jaroslav Šturma: Výchova láskou (Portál)

Lékař je prestižní povolání a od význačných představitelů oboru se tradičně očekává, že se kompetentně vyjádří nejen k odborným, ale i k celospolečenským tématům. O chirurgovi Pavlu Pafkovi to platí léta. Jan Králík se v biograficky koncipované knize Šlo to skoro samo ptá profesora Pafka například na to, kam směřuje dnešní medicína, v jakém stavu je opravdu české zdravotnictví, jaké to je, když pacient lékaři nabídne úplatek, a podobně. Vydala Paseka.

Pavla Koucká směřuje svůj knižní rozhovor s psychology Jiřinou Prekopovou a Jaroslavem Šturmou k situaci dnešní rodiny a k výchově dětí. „Zájem o lásku a lidskost v dnešním světě mizí,“ konstatuje se zde. A přitom právě udržení normálního láskyplného prostředí v rodině je tím, o co hlavně jde! Pod názvem Výchova láskou vydal Portál.