Nové knihy – literatura faktu

Karel Hvížďala: Interviewer (Portál)

Během posledního čtvrtstoletí si novinář Karel Hvížďala vybudoval a udržel pozici nejpracovitějšího a nejinformovanějšího tazatele, autora knižních a novinových rozhovorů. Publikace, které vytvořil spolu s Václavem Havlem, Karlem Schwarzenbergem, Jacquesem Rupnikem nebo Václavem Bělohradským, už tvoří součást české kulturní historie. Po desítkách knižních a stovkách, možná tisících časopiseckých dialogů nyní konečně vznikl knižní rozhovor i se samotným tazatelem. Literární kritička Milena M. Marešová mu dala název Interviewer. Tématem je práce novináře a esejisty v celé soudobé škále: probírá se umění rozhovoru i dnešní mediální krajina u nás a v cizině. Vydal Portál.