Kniha týdne

Marita Sturken, Lisa Cartwright: Studia vizuální kultury (Portál)

Žijeme v éře vizuální komunikace, čím dál víc se dorozumíváme prostřednictvím obrazů – a na obrazových informacích jsme stále více závislí. Za skutečnost považujeme to, co pro nás někdo jiný vybral a zprostředkoval nám například v televizi. Lze v takové situaci vůbec ještě rozeznat skutečnost a fikci? Knihu amerických expertek Marity Sturken a Lisy Cartwright nazvanou Studia vizuální kultury přeložili Lucie Vidmar a Milan Kreuzzieger a vydal Portál.