Co se odehrávalo ve vedení i řadách Československé lidové armády, když měla přihlížet vjezdu „spřátelených“ vojsk?
Osudový zvrat

Jak se v době srpnové okupace Československa v roce 1968 chovala Československá lidová armáda, o tom se nikdy podrobně nehovořilo a nikdy nebyla tato skutečnost reflektována skrze filmové médium. Dnes už je známo, že se invaze připravovala dlouho před srpnem roku 1968. Je také známo, že se KGB svými dezinformačními kampaněmi výrazně podílela na prosazení vojenské invaze jako jediného možného řešení. Film obsahuje svědectví profesionálních důstojníků armády o tom, jak se vedení ČSLA a jednotliví velitelé chovali v průběhu srpnových dnů. Jsou to dojemná svědectví o zradě, statečnosti, o osudech mnohých, pro které tato tragická skutečnost znamenala konec všem vojenským ideálům o obraně vlasti, o vlastenectví vůbec. Mírným zadostiučiněním pro ně byl vznik Vojenského spolku rehabilitovaných po roce 1989, v němž se soustředili vojáci, kteří byli díky svým postojům a činnostem v roce 1968 degradováni a vyloučeni z armády.

Napište nám