Dokument o postavení československé armády v srpnu a následujících měsících roku 1968, kdy byla nucena pouze přihlížet okupaci pěti „spřátelených“ armád, které násilně obsadily naši republiku.

Jak se v době srpnové okupace Československa v roce 1968 chovala Československá lidová armáda, o tom se nikdy podrobně nehovořilo a nikdy nebyla tato skutečnost ve filmu reflektována. Dnes už je známo, že se invaze připravovala dlouho před srpnem 68. Je také známo, že se KGB svými dezinformačními kampaněmi výrazně podílela na prosazení vojenské invaze jako jediného možného řešení. Film obsahuje svědectví profesionálních důstojníků armády o tom, jak se vedení ČSLA a jednotliví velitelé chovali v průběhu srpnových dnů. Jsou to dojemná svědectví o zradě, statečnosti, o osudech mnohých, pro které tato tragická skutečnost znamenala konec všem vojenským ideálům o obraně vlasti, o vlastenectví vůbec.

Po roce 1989 vznikl Vojenský spolek rehabilitovaných, ve kterém se soustředili vojáci, kteří byli díky svým postojům a činnostem v roce 1968 degradováni a vyloučeni z armády.

Napište nám