Obrazově poutavý, poetický vánoční dokument vypráví o počátcích tradice stavění betlémů a jejich odlišnostech v jednotlivých regionech.
Režie: Michaela Fišer Rozbrojová. Scénář: Josef Fišer.
Po stopách českých betlémů

Příběh narození Ježíše Krista nepřestává lidi fascinovat ani po dvou tisících letech a rok co rok si jej připomínají živými betlémy, jesličkami v kostelích nebo doma při stavění vlastních figurek Svaté rodiny, pastýřů a Tří králů. Do Čech se betlémy dostaly díky jezuitskému řádu a rychle se staly symbolem Vánoc. První betlém představili jezuité veřejnosti v pražském kostele Sv. Klimenta v roce 1560. A lidé si je prohlíželi s úžasem, stejně jako dnes. I proto bratři využívali jesličky jako jeden z prostředků rekatolizace českého lidu. Dlouho ale nešlo o lidový zvyk a výraz lidové zbožnosti. To se stalo až po zákazu císaře Josefa II. vystavovat jesličky a betlémy v kostelích. Prostý lid si tak betlémský příběh začal stavět v domácnostech a betlémy se v podobě, kterou známe dnes, staly českým specifikem. Čeští betlémáři si jesličky upravili dle svého a přizpůsobili je tomu, kde žili. Smísili tak českou krajinu s potůčky a lesy s představami o exotice, lidové kroje i orientální oděvy. Kromě pastýřů přidali i řemeslníky nebo sousedy z vesnice. Postupně tak vznikly světové unikáty, jako jsou Ústecké papírové gobelíny, králické dřevěné figurky, příbramští chlebáčci nebo skleněné betlémy typické pro Železný brod. S tím vším vás v našem dokumentu seznámíme a nebudou chybět ani ty nejkrásnější a nejvzácnější mechanické betlémy jako jsou Krýzovy jesličky v Jindřichově Hradci, Proboštův betlém v Třebechovicích pod Orebem nebo Utzův betlém v Olešnici v Orlických horách. Jako protipól statickým betlémům lidé hrají v adventním čase i živé betlémy. V Brně se rok co rok scházejí ochotníci na Dominikánském náměstí, aby si s publikem zazpívali koledy a společně tak oživili prastarý vánoční příběh. U nás v kostelích se betlémy začínají objevovat o adventu, Jezulátko v něm ale ještě nenajdete. To se do jeslí vkládá až na půlnoční mši 24. prosince a zůstává v nich až od slavnosti Zjevení Páně 6. ledna, kdy se přidají Tři králové. Podle lidové tradice se vše sklízí 2. února na svátek Uvedení Páně do chrámu, lidově nazývaný Hromnice.

Režie: Michaela Fišer Rozbrojová. Scénář: Josef Fišer.

Napište nám