Putování po stopách Jana Amose Komenského na pozadí tragédie Evropy ve víru třicetileté války.

Dokumentární snímek z produkce Krátkého filmu Praha se vydává po stopách Jana Amose Komenského, jehož působištěm se stal celý evropský kontinent. Osobní tragédie jednoho z největších myslitelů a osud exulanta, jehož víra v Boha a člověka je neustále zkoušena a odrážena v dodnes myšlenkově hodnotném dílu, přináší také svědectví o jedinci hledajícím světlo v pekle třicetileté války. „Štěstí lidstva. Blažený život ve věčném míru, jak všem přináleží, všem přístupný. To byl konečný cíl všeho snažení a k tomu ukazuji cestu, cestu přirozenou a všem schůdnou“, tak shrnul Komenský svůj celoživotní cíl i odpovědnost, kterou nesl za soudobý svět utápějící se v marnosti a utrpení. Praktické naplňování jeho díla v následujících staletích skutečně napomohlo pokládat základy pro budování lepšího světa, v němž by člověk již netápal ve tmě. Filmový portrét připomínající 350. výročí Komenského úmrtí propojuje jeho životní zkušenosti s hledáním východisek na stránkách děl a expresivním zapojením dobových vizuálních dokladů o tragické a nelidské etapě evropské historie, v níž byl nucen žít a tvořit.

Napište nám