ZAJÍMAVOSTI

Jak se měří emise v ovzduší

4. 7. 2009
Speciální pojízdné laboratoře na měření čistoty ovzduší můžete potkat na mnoha místech naší republiky. My jsme se vypravili za několika, které fungují v rámci projektu, jehož cílem je zjistit znečištění ovzduší v závislosti na plynulosti provozu. Pojďme se podívat, co všechno se v rámci tohoto výzkumu měří?

Jak se měří emise v ovzduší O vysvětlení jsme požádali Ing.Jiřího Smolíka, CSc., z Ústavu chemických procesů AV ČR a Ing.Vladislava Bízka, CSc. z Technologického centra AV ČR.

Náš výzkum, nebo měření, jsou zaměřena na měření koncentrace, počtu a charakterizaci chemického složení atmosférických částic a emisí z aut. Provádíme je jednak tímto, co vidíte za mnou, což je jednotka Imu. Ta patří Českému hydrometerologickému ústavu a spadá do monitorovací sítě. V rámci toho my zde máme ještě své přístroje, kde měříme počty částic již od desetiny nanometru až do dvaceti mikrometrů.

Novum tohoto projektu je, že kromě emisí z výfukových systémů měříme také částice vzniklé otěrem pneumatik, brzd a povrchů komunikací.

Jak se měří emise v ovzduší Projevuje se při měření v daném časovém úseku například dopravní špička?
Měřili jsme nedávno v Praze u Jižní spojky, kdy byl veden dopravní průzkum. Tam projíždělo až sto tisíc aut za 24 hodin a byly tam krásně vidět špičky koncentrace částic. Zvýšily se téměř až o řád. Špičky začínaly okolo čtvrté hodiny ranní a další okolo šesté hodiny odpolední. Zajímavé je, že tato stanice, tak jak je položena, je považována za městskou pohyblivou stanici. To znamená, že by neměla být ovlivněna dopravou, ale přesto zde vidíme menší dopravní špičky, právě z té části, kde měříme. Zase objevují kolem šesté ráno, když lidé přijíždějí do města za prací a večer, když jedou zpět.

Jak vypadají výsledky měření v Praze, či v jiných dopravou zatížených místech, v porovnání s ostatními oblastmi, kde je dopravní zatížení podstatně nižší?
Zde se objevují dopravní špičky ráno a vpodvečer, kdežto na Jižní spojce jsou přímo řádové rozdíly. Tam je koncentrace částic 105, je vidět jak projíždí jednotlivá auta.

Jak se měří emise v ovzduší Lze se určit jaký vliv mají zvýšené, nebo vysoké hodnoty některých částic na lidský organizmus a kam se například vdechnutím dostanou?
Hrubé částice, to znamená deset mikrometrů a větší, se zachytí ještě na začátku dýchacího traktu. Ale největší problém s těmi malými, což znamená dva a půl mikrometru, případně 1 mikrometr, je, že jsou schopny proniknout až do plicních sklípků a v některých případech mají velice nepříznivé chemické složení. Mohou na nich být navázány buď těžké kovy, nebo karcinogenní organické sloučeniny.

Jak se měří emise v ovzduší Jak se dále výsledky měření zpracovávají?
Výsledky měření v podstatě provádíme jako kalibraci matematického modelu znečištění ovzduší. Ten bude součástí dopravně-inženýrského softwaru, který nám umožní navrhovat dopravně-inženýrská řešení tak, aby bylo možné minimalizovat také dopady na kvalitu ovzduší.

Znamená to tedy, že křižovatka je pro čistotu ovzduší větší zatížení než o něco delší obchvat?
Obchvat může být o něco delší, ale tím že vozidla jedou plynuleji, mají jednak nižší spotřebu a nemusí také tolik brzdit. Snižují se tedy jak emise z výfukových systémů, tak i emise z otěrů. 

Podobná zajímavá měření budeme v Auto moto revue i nadále sledovat. Vydáme se například za automobilem, který má v sobě namontované speciální zařízení a sám si měří emise.

Autor: Martin Smolík