ZAJÍMAVOSTI

Do trouby i do auta

23. 12. 2006
V motorismu jsme se museli naučit už velmi mnoho zkratek, ale jednu se budeme muset v budoucnu asi opravdu naučit a to CNG, tedy zkratku pro stlačený zemní plyn.

Do trouby i do auta Jedná se o ekologicky a hlavně ekonomicky výhodné palivo pro automobily jakéhokoli druhu. A pozor! Nehovoříme o LPG, tedy o ropných propan-butanových směsích, ale o zemním plynu, na němž doma vaříme, topíme s ním nebo ohříváme vodu. S nástupem alternativních paliv se ve světě objevil právě zemní plyn, a to jako ekologicky čistá a dnes už dostupná pohonná hmota. Přitom tato žhavá novinka je v dopravě používána už přes 150 let.

Pokud se podíváme do historie, pak je potřeba říci, že první vozidla jezdila na zemní plynu už v roce 1863, kdy byl uveden první prototyp plynového vozidla. Později se ke slovu dostal benzín a nafta, ale v období 1. a 2. světové války se plyn opět dostal kvůli nedostatku pohonných hmot ke slovu. Řad pamětníků pamatuje i vozidla na svítiplyn nebo dřevoplyn,
prozrazuje Ing. Jan Žákovec z Plynárenského muzea v Praze.

V současné době se zemní plyn opět stává synonymem technického pokroku v dopravě. Nic naplat, naleziště ropy nejsou bezedná a zemní plyn je spolehlivé, dostupné a zejména ekologicky čisté palivo. Nesporná výhodnost vozidel na zemní plyn vyplývá i z příznivé ceny, zejména ve srovnání s benzínem nebo naftou. A do budoucna je možné počítat i s podporou státu a Evropské unie.

EU už počátkem tohoto tisíciletí přijala program na podporu alternativních paliv a jejím záměrem je aby okolo roku 2020 bylo nahrazeno přibližně 20 % spotřeby ropných produktů alternativními palivy. Perspektivní variantu je náhrada stlačeným zemním plynem. Tady si myslíme, že to není po technické stránce příliš složité, protože zemního plynu máme poměrně dost a vláda v květnu roku 2005 usnesení o podpoře tohoto druhu alternativního paliva,
prozrazuje Ing. Jan Zaplatílek, Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Vedle jiného druhu alternativních paliv na bázi rostlinného oleje nebo vodíku se zemní plyn jeví jako reálná náhrada benzínu, nafty a LPG. Ve světě jezdí na stlačený zemní plyn přes 4 000 000 aut, u nás je to dnes přes 160 autobusů a několik set osobních automobilů. Proto se na ně podíváme i příště.

Autor: Martin Smolík