Bohoslužba z Velehradu

Slavnostní mše k svátku svatých Cyrila a Metoděje
Bohoslužba z Velehradu

Každoroční tradicí se stala slavnostní bohoslužba při příležitosti státního svátku svatých Cyrila a Metoděje na Velehradě za účasti tisíců poutníků a představitelů duchovního, politického a kulturního života. Letos bude hlavním celebrantem bohoslužby a kazatelem významný host z Vatikánu, J. E. Marc kardinál Ouellet, prefekt Kongregace pro biskupy.

Napište nám