Slavnosti z kostela Slezské církve evangelické a. v. v Třinci

Církevní reformátor Martin Luther, který žil v letech 1483–1546, celý život bojoval za obrodu církve. Mezi všemi ostatními evropskými reformátory je svorně považován za prvního mezi rovnými. Den, kdy zveřejnil svých 95 protiodpustkových tezí, 31. října 1517, se dnes na celém světě nazývá Dnem reformace. A právě 500. jubileum je důvodem k jakési ekumenické inventuře.

Při příležitosti tohoto výročí připravila Česká televize přímý přenos slavnosti, která se uskuteční v evangelickém kostele Slezské církve evangelické augsburského vyznání v Třinci.

Napište nám