Dochované zpravodajské šoty s datem vysílání 5. 1. 1968. Částečně se zvukem.

Část textu odpovídá dobovému komentáři.
1. Pohlednice Jihočeský kraj – Prachaticko – Dub – JZD spolupracuje s Vysokou školou zemědělskou, která vypracovala návrhy změn v hospodaření po dlouhodobé analýze. Věda pomáhá praxi. Základem výroby se v Dubu stala samostatná hospodářská střediska. Na jedné straně provozní jednotky rostlinné výroby v jednotlivých vesnicích, na druhé jednotky živočišné výroby – skot a drůbež. Jednotlivá střediska – Dub, Lipovice, Javornice a Dubská Lhota. Základní vazba – rostlinná a živočišná výroba přináší úspěchy v chovu skotu, na který je družstvo specializováno. Za tři roky se zvýšila dojivost na jednu krávu o 800 litrů. Škola navrhla křížení s černostrakatým skotem a první výsledky jsou slibné, mimořádná vitalita a mimořádné přírůstky u telat.

2. Brazílie po záplavě Brazílie – Tyto záběry byly pořízeny při poslední velké záplavě v loňském roce. Záplavy v jižní části státu Bahia způsobily několikadenní lijáky. Rozvodněná řeka Cachoeira smetla jen ve městě Itabuna 70 procent městských budov a zničila téměř všechnu úrodu. Bez přístřeší je padesát tisíc lidí, dvě stě obětí zůstalo pod troskami.

3. Řecko Řecko – Athény – Tradiční slavnostní novoroční ceremoniál se letos obešel bez krále Konstantina. Oficiality a pocty předcházely prvnímu veřejnému vystoupení regenta George Zoitakise v athénské katedrále. Vítá ho ministerský předseda Papadopulos a ostatní členové junty. Ve svém novoročním poselství Zoitakis prohlásil, že regentskou funkci přijal proto, aby zachránil konstituční monarchii.

Stopáž6 minut
Rok výroby 1968
 P čb 4:3