Archivní mozaika z historie „ozbrojené pěsti dělnické třídy“, která u nás stála čtyřicet let na stráži socialismu.
Lidové milice

Film scenáristy a režiséra Jana Rouska se zabývá jednou z doposud opomíjených kapitol našich novodobých dějin. Jedná se o příběh Lidových milicí, který zároveň vypovídá o charakteru druhé poloviny československého dvacátého století. Milice vznikly na popud Komunistické strany Československa z jednotek závodních stráží a pod vedením Ústřední rady odborů působily již od května roku 1945. Během nástupu komunistů k moci v roce 1948 měly za úkol zastrašovat politické protivníky a ozbrojeně zasáhnout v případě, že by se převrat nedařilo naplnit očekávanými prostředky. Na základě rozkazů KSČ v následujících letech zasahovaly při tzv. ochraně hranic nebo například proti studentům, sedlákům, církvi nebo demonstracím v souvislosti s měnovou reformou. Jejich nasazení při protirežimních shromážděních v roce 1969 si vyžádalo oběti na lidských životech. Brutálně si počínaly také při demonstracích v letech 1988 a 1989, kdy přijely do Prahy připravené bránit hroutící se systém silou. Nejen uvedených událostí se týká Rouskův film plný zapomenutých či neznámých archivů, v němž se vedle historiků a pamětníků objevují také bývalí členové Lidových milicí, do kterých čtyřicet let dobrovolně vstupovaly desetitisíce žen a především mužů.

Napište nám