Hustopečskou pahorkatinu a Pálavu, nejteplejší oblasti ČR, obývají vzácní hosté z jihu (2017). Režie P. Krejčí

Krajina Čech je krajinou kopců, oddělených údolími. Vybudovali jsme v nich mnoho přehrad. Některé mají značný hospodářský význam, každá ale představuje zároveň velkou ztrátu původní krajiny. Celkem devět přehrad na Vltavě zatopilo prakticky celé její údolí i s proslulými Svatojánskými proudy.

Charakter moravské krajiny je jiný. Ale i na jižní Moravě – v úplné rovině – se rozlévají obrovské vodní nádrže. Místo luk, lužních lesů a pastvin se z nich zvedají Hustopečská pahorkatina a Pálava. Potkáme v nich vzácné druhy rostlin, např. koberce kvetoucích kosatců nízkých nebo zvláštní orchidej hnědenec zvrhlý. Jsou domovem i tak vzácným sousedům, jako jsou dudek chocholatý, vlha pestrá, naše největší kobylka – sága či největší evropský pavouk – slíďák tatarský.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2017
 D ST HD
ŽánrDokument