Tvůrci filmu

Producent: Pavel Berčík - Evolution Films, s.r.o.
Koproducenti: Česká televize - TPS Aleny Müllerové, Nadace DrAK Museum Montanelli - Dadja Altenburg-Kohl, PubRes s.r.o. - Zuzana Mistríková, Ľubica Orechovská
Podpořil Státní fond kinematografie