Další ze série monumentálních projektů francouzského režiséra Yanna Arthuse-Bertranda

Hlavním tématem dokumentu je historie lidstva na pozadí života na Zemi. Vypravěčka zosobňující lidstvo jako celek postupně přechází od popisování přírody k jejímu nazírání člověkem v průběhu jeho historie. Dozvíme se, jakým způsobem první lidé vnímali život kolem sebe a jak se v průběhu tisíců let jejich přístup měnil, až dospěl k současnému stavu hraničícímu s nevědomostí. Jak bychom se měli dívat na život kolem nás? To je hlavní otázka, kterou si film klade. Při hledání odpovědi ukazuje rozhodující roli způsobu nazírání člověka na přírodu, jenž formoval celou jeho historii a stále ještě může ovlivnit náš osud na této planetě.

Napište nám