Kam směřuje střední Evropa? Jsou země V4 stále součástí západní Evropy nebo směřují zpět na východ? Je Visegrádská skupina mrtvě narozeným dítětem nebo její význam v poslední době roste? Spojuje je kromě odporu k uprchlíkům i něco dalšího? Tyto otázky bude klást Jan Pokorný česko-francouzskému politologovi Jacquesi Rupnikovi, slovenskému novináři Štefanu Hríbovi, knězi polského původu Zbigniewu Czendlikovi a řediteli Ústavu mezinárodních vztahů Petru Kratochvílovi.

Milan Kundera ve svém známém eseji označil střední Evropu za prostor, který sice geograficky náleží do středu kontinentu, politicky však proti své vůli na Východ a kulturně na Západ. Kus Západu v podobě střední Evropy byl – podle Milana Kundery – po roce 1945 „unesen“ byzantským Východem a podroben soustavnému zneužívání a manipulaci. Po roce 1989 se bývalé komunistické země střední Evropy s radostí vrátily do Evropy západní. Jaký je ale současný stav? Přijaly vůbec země střední Evropy liberální demokracii jako systém hodnot? A může vzestup nacionalismu ve střední Evropě vést k novým konfliktům?

Stopáž56 minut
Rok výroby 2017
 L HD