Zpět k pramenům

Hodnocení pořadu:
1 2 3 4 5 Počet hlasů: 2463  
Sdílet
| Poslat odkaz
Stabilní katastr
Jako byly v cyklu Rozhlédni se, člověče používány dobové pohlednice rozhleden ze sbírky ing. Jana Nouzy a v cyklu Paměť stromů obrazy památných stromů od malíře Turka, tak v cyklu Zpět k pramenům jsou používány výřezy z map Stabilního katastru zapůjčené s laskavým svolením Zeměměřičským úřadem.
Co je to Stabilní katastr? Dokonalou informaci poskytuje kniha Františka Maška z roku 1948 - Pozemkový katastr:
Jako vzor pro Stabilní katastr sloužil tzv. katastr milánský, vyhotovený podle patentu z r. 1718 a založený na zaměřování pozemků každé obce, vyhotovení mapy a odhadnutí čistého výnosu podle kultur a bonitních tříd. Milánský katastr byl vyhotoven pro Lombardii: pro každou obec byla vyhotovena mapa v měřítku asi 1:3000, v níž byly zakresleny a poznačeny všechny pozemky. Tento katastr nabyl platnosti v r. 1780 a je používán do dnešních dob. Sloužil za vzor všem pozdějším katastrům - francouzskému, bavorskému i našemu stabilnímu.
Zkušenosti z dřívějšího budování katastrů byly vydány v patentu císaře Františka I. z r. 1817, jako souhrn pravidel pro založení tzv. stabilního katastru.
Přípravné práce byly svěřeny dvorské kanceláři dekretem ze dne 2. srpna 1806 a výsledkem těchto prací byl zmíněný patent o stabilním katastru daně pozemkové ze dne 23. prosince 1817. Podle tohoto patentu měly býti veškeré pozemky, hospodářsky obdělávané a i jiné:
- geometricky zaměřeny, zobrazeny, sepsány a popsány
- rozdruženy podle jejich vzdělávání (kultur) a užívání a
- plodné pozemky tříděny do určitých jakostních (bonitních) tříd, a to bez ohledu, jsou-li v držbě selské nebo panské.
Zaměření, zobrazení, sepsání a popsání pozemků mělo býti provedeno jednotně v celém Rakousku (bez Maďarska). Bylo proto postupováno podle jednotlivých, předem vyzkoušených zásad. Byly zvoleny zobrazovací soustavy a vybudována trigonometrická síť. Pro každou katastrální obec byla zeměměřiči zhotovena samostatná mapa katastrální, v níž byly znázorněny hranice obce a veškeré pozemky, lišící se od sebe různým držitelem, kulturou, využíváním a pod. Zobrazené pozemky - nazvané parcelami - byly označeny parcelními čísly, oproti číslům topografickým, užívaným v katastru josefském. Hranice katastrální obce byly převzaty tak, jak byly stanoveny při budování josefského katastru.
Zaměření a zobrazení pozemků v jejich poloze a tvaru bylo provedeno metodou měřičského stolu. Mapy byly vyhotoveny v měřítku 1:2880 (1 palec = 40 vídeňských sáhů) na dobrém papíru. Měření trvalo od r. 1824 s přestávkami až do roku 1843. Práce měřičské byly konány osobami ze stavu vojenského a také z civilistů, zejména v pozdější době, kdy tyto práce se rozrůstaly a vyžadovaly si množství pracovníků. V Čechách, na Moravě a ve Slezsku bylo zaměřeno celkem 12 696 katastrálních obcí, o výměře 7 932 800 ha, s počtem parcel 15 359 513 a zobrazení bylo provedeno na 49 967 mapových listech o velikosti 65,85 x 52,68 cm.
Díky těmto dokonalým (a dojemným), nádherně kolorovaným podrobným mapám jsme u některých soutoků mohli srovnat jejich podobu dnes a před 200 lety. Soutoky nacházející se mezi skalami zůstaly většinou nezměněny, pouze okolní zástavba změnila jejich vzhled. Avšak soutoky v písčitých půdách nížin se jak působením živlu, tak působením člověka, značně změnily, v některých případech doslova přemístily.
Zde je srovnání několik z nich:
Berounka Klikněte pro větší obrázek Klikněte pro větší obrázek Klikněte pro větší obrázek
Blanice Klikněte pro větší obrázek Klikněte pro větší obrázek
Jizera Klikněte pro větší obrázek Klikněte pro větší obrázek
Lužnice Klikněte pro větší obrázek Klikněte pro větší obrázek
Ohře Klikněte pro větší obrázek Klikněte pro větší obrázek Klikněte pro větší obrázek
Volyňka Klikněte pro větší obrázek Klikněte pro větší obrázek Klikněte pro větší obrázek
Želivka Klikněte pro větší obrázek Klikněte pro větší obrázek Klikněte pro větší obrázek
Stopáž: 20 minut – Rok výroby: 2005 – ST  4:3
Žánr: Dokument
Vysílání pořadu

Tento pořad v současnosti nevysíláme. Můžete si však nechat zaslat zprávu, pokud se objeví v aktuálním vysílání:

Nastavit připomenutí

Starší data vysílání všech dílů najdete kliknutím na následující odkaz.

Další zdroje
Kdo je…
Bedřich Ludvík
Bedřich Ludvík

dramaturg

* 1953