Putování k neznámým pramenům známých řek s Luďkem Munzarem (2004). Režie B. Ludvík

Úvodní díl seznámí diváky s principem seriálu. Vždy půjde o putování proti proudu řek, od soutoku k prameni. V krátkosti představí prameny tří základních řek, podle kterých se území České republiky dělí do tří úmoří: Labe, Moravy a Odry. Zamyslí se nad přítomností pramenů v lidském životě a rozloučí se u pramene Odry.
Kdysi bývaly u pramenů a studánek plechové hrnky pro potřeby poutnic a poutníků. Aby si mohli svlažit vyprahlá ústa. Dnes už tomu tak není. Lidé ztratili důvěru ve vodu z pramenů. A přitom ji pili po celá tisíciletí! Zapomněli odkud vzešli a kam patří. Že jsou součástí přírody a její věčné obnovy. Tak jako zmizel přirozený řád věcí, zmizely i hrníčky u pramenů. Pojďme zpět k pramenům a snažme se rozvzpomenout a obnovit dávné hodnoty. Nic není ztraceno, jednou zase budeme pít křišťálovou vodu z pramenů…
Čistou mysl a nezkalený pramen.
Motto:
Pojďte s námi prodírat se houštinami, brodit se potoky, zdolávat bažiny.
Vydejme se tou pradávnou cestou člověka, který, když osídloval zemi, postupoval proti toku řek.
Začněme u soutoku, kde řeka ztrácí své jméno a zaniká, a vystoupejme až tam, kde se řeka rodí.
Pojďte s námi k místům, která byla odpradávna opatrována a uctívána, a podívejme se, jaká jsou dnes.
Pojďte s námi zpět k pramenům.
Stopáž20 minut
Rok výroby 2005
 ST 4:3
ŽánrDokument