Umučený filozof

15. 6. 2015

Slavnějšího filozofa jsme u nás neměli. Studoval u největších filozofických es dvacátého století, Edmunda Husserla a Martina Heideggera, ale jeho kariéru neustálen přerušovaly dějiny. Válka, nástup komunismu, normalizace. Právě v té době se mírný a uhlazený muž, žijící především ve světě knih, začal výrazně angažovat. Stal se jedním z prvních mluvčích Charty 77 a zemřel brzy po krutém výslechu StB. Prvního června jsme si připomněli výročí jeho narození. Příběh Jana Patočky natáčela reportérka Monika Le Fay.