Interaktivní zpravodajský pořad ČT24. Hlavní události dne, podstatná témata a jejich aktéři odpovídající na otázky diváků živě v Hyde Parku. Dnes na téma „Nový ředitel dopravní policie“. Hostem pořadu bude Jiří Zlý, ředitel, Ředitelství služby dopravní policie.

Obsah dílu

Přehrát vše

Chat

ředitel, Ředitelství služby dopravní policie

Jiří Zlý

Opět roste počet lidí, kteří umírají při dopravních nehodách. Od ledna do října přišlo na českých silnicích o život 460 osob. Nejčastější příčinou je nepozornost, nedání přednosti a vysoká rychlost.
Jak se smutné statistice hodlá postavit nový šéf dopravní policie Jiří Zlý? Bude se měnit bodový systém? A dokáže dopravní policie uhlídat neukázněné řidiče?

Záznam chatu z úterý 3. prosince

Pepa: „Proč policie netrestá řidiče, kteří nepoužívají blinkry a tím ohrožují ostatní účastníky provozu? Proč policie netrestá tzv. mlhovkáře, kteří používají přední mlhovky za normálního počasí a oslňují tak řidiče protijedoucích vozidel?“

Jiří Zlý: „Všechny přestupky, které policisté uvidí se řeší v souladu se zákonem.“

ANTI: „Bude se v ČR měnit bodový systém?“

Jiří Zlý: „Ano, je to součástí připravované novelizace Zákona o silničním provozu.“

SK: „Co budou Vaše priority ve vedení dopravní policie?“

Jiří Zlý: „Vyváženost viditelného a skrytého dohledu, přičemž skrytý dohled je zaměřený hlavně na piráty silnic a viditelný ve služebných vozidlech, aby dopravní policie byla více vidět. A spolupodílení se na vytváření bezpečného dopravního prostoru. A také preventivní aktivity dopravní policie ve vztahu k jednotlivým kategoriím účastníků silničního provozu.“

ANTI: „Budete hodně pozornosti ve své nové funkci věnovat alkoholu za volantem a drogám za volantem?“

Jiří Zlý: „Ano, připravujeme jednu preventivní aktivitu. A to natáčení různých preventivních klipů, letáků, plakátů a tak dále.“

SK: „Co říkáte na nebezpečné snahy povolit alkohol v české dopravě?“

Jiří Zlý: „Určitě je nevnímám pozitivně a určitě takovéto aktivity v žádném případě nepodpořím, jelikož alkohol i v malém množství je schopen ovlivnit jednání řidiče motorového a i nemotorového vozidla.“

ANTI: „Myslíte si, že za alkohol za volantem a za drogy za volantem byl měl být postih - doživotní zákaz řízení?“

Jiří Zlý: „Každý by měl mít šanci na nápravu, takže doživotní zákaz určitě není tím správným řešením.“

Ondřej: „Jak hodnotíte aktuální bodový systém? Jak podle Vás plní nebo neplní svůj účel? A měl by se bodový systém změnit?“

Jiří Zlý: „Bodový systém se určitě musí změnit a musí se rovněž změnit postoj státu vůči bodovaným řidičům, to znamená, že i před tzv. vybodováním by se s řidiči mělo pracovat. A to např. ve formě různých kurzů v rámci Center bezpečné jízdy atd.“

Ondřej: „Jaký máte názor na dopravní policii v “civilních” autech bez označení PČR? Jak neoznačená policie plní svůj účel v dopravním provozu? Nebylo by efektivnější, kdyby se po cestách prohánělo více označených policejních vozů?“

Jiří Zlý: „Skrytý dohled Dopravní policie, tedy výkon služby v neoznačených vozidlech, plní svůj účel vůči tzv. pirátům silnic a měl by být vyvážený k poměru výkonu služby v označených vozidel.“

Ondřej: „Co říkáte na to, že vám fušují do řemesla obce s radary? Jaký bezpečnostní přínos mají obecní radary? Platí rovnice, že jsou obce s radary bezpečnější a je v nich statisticky méně nehod? Nebo přináší obecní radary jen peníze do obecních pokladen?“

Jiří Zlý: „Úsekové měření či měření okamžité rychlosti v obcích, tam kde to má smysl a může to ovlivnit bezpečnost silničního provozu, tak zde to rozhodně podporuji. Z dosavadní praxe lze říci, že takováto opatření jednoznačně přispívají k větší bezpečnosti na pozemních komunikacích.“

jana: „Kamery v autech. Pomáhají vám při hledání viníků nehod? A co říkáte na to, že natáčení může být porušením GDPR?“

Jiří Zlý: „Natáčení a následné šíření těchto záběru například na sociálních sítích,lze samozřejmě posuzovat z hlediska porušování GDPR. Tyto kamery by měly sloužit zejména řidičům např. při účasti na dopravní nehodě a pokud jsou poskytnuty policii jako důkaz protiprávního jednání jiné osoby, tak je to jen střípek z důkazů, které policie musí zadokumentovat, včetně výslechu osoby, která záznam pořídila.“

Pavel: „Dobrý večer, začne se PČR zaměřovat i na jiné, než snadno prokazatelné přestupky (rychlost)? Typicky zbytečná jízda v levém pruhu, zdržování provozu, atd.?“

Jiří Zlý: „Tyto uváděné přestupky jsou jednou z priorit, takže policie určitě řeší přestupky zneužívání levého jízdního pruhu, používání telefonu za jízdy, nepoužívání bezpečnostních pásů či zádržných systémů apod.“

Radek: „Poslední roky jakoby policie zcela rezignovala na řešení znečištění vozovky. Silnice v okolí družstev se mnohdy podobá polní cestě, okolí staveb a lesních prací provází zablácená vozovka a k úklidu se nikdo nemá.“

Jiří Zlý: „Otázka byla zodpovězena ve vysílání ve 20:21.“

SK: „Budete ve své nové funkci nomen omen, tedy zlý?“

Jiří Zlý: „Odpovězeno ve vysílání ve 20:24.“

Rosťa: „Jak je to s vymáháním pokut u zahraničních řidičů? Někdy mám pocit, jako by se řidičů zejména z PL, SK, UA, LT, LV netýkaly.“

Jiří Zlý: „Vymahatelnost pokut u zahraničních řidičů v současné době řešíme s Ministerstvem vnitra a Ministerstvem financí. A připravujeme změnu Zákona o policii a Zákona o celní správě.“

Lukáš Kolíbal: „Neuvažuje policie ČR o spolupráci s pojišťovnami v tom smyslu, že každé provinění za volantem by se podepsalo také na výši povinného ručení provinilce, tak jak je to např. v USA? Tam je zvýšení pojistného větším strašákem, než jednorázová pokuta.“

Jiří Zlý: „Odpovězeno ve vysílání ve 21:05.“

Stopáž90 minut
Rok výroby 2019
 P ST HD