Interaktivní zpravodajský pořad ČT24. Hlavní události dne, podstatná témata a jejich aktéři odpovídající na otázky diváků živě v Hyde Parku Dnes na téma „GDPR – osobní údaje v bezpečí?“ s Martinem Cachem ze Spolku pro ochranu osobních údajů.

Obsah dílu

Přehrát vše

Chat

Spolek pro ochranu osobních údajů

Martin Cach

Víte, co se skrývá pod zkratkou GDPR? Jde o nová unijní pravidla na ochranu osobních údajů. Nařízení má začít platit zhruba za 10 dnů. České úřady ale zatím nemají k dispozici potřebnou legislativu. V 90‘ČT24 si proto probereme základní změny a to, jak ovlivní nakládání s citlivými daty.

Záznam chatu ze středy 16. května 2018

Olda: „Vážený pane, rád bych věděl v jakém postavení je Váš spolek k Úřadu pro ochr. os. údajů a z čeho je financován. Jaké konzultační a poradenské služby poskytujete občanům 70 plus?“

Martin Cach: „Jak vyplývá z názvu, jsme spolkem. Na úřadu pro ochranu osobních údajů jsme zcela nezávislí, tím se samozřejmě nebráníme vedení odborné debaty s úřadem na témata, která jsou důležitá pro úřad i pro naše členy. Členové, jimiž může být kdokoliv se zájmem o problematiku osobních údajů a jejich členské příspěvky jsou hlavním zdrojem příjmu spolku.“

Petr: „GDPR - Usnesení obvodního soudu o vypořádání dědického řízení - Katastr nemovitostí: Kdy přestane být toto usnesení s velmi citlivými osobními a majet. údaji (č. b.účtů včetně částek, zděděná auta,.. ) poskytováno v celé šíři katastru nemovitostí ?!!“

Martin Cach: „Potřeba anonymizace rozhodnutí soudů i úřadů samozřejmě není ani zdaleka otázkou, která by měla být řešena až v souvislosti s GDPR. Právo na ochranu soukromí účastníků soudních i správních řízení nebyla založena GDPR. I z tohoto důvodu je důležité, že nové nařízení dopadá nejen na správce údajů z řad soukromoprávních subjektů, ale také na orgány veřejné moci. I samotní zákonodárci včetně vlády budou nyní muset klást větší důraz na hodnocení dopadů předpisů do soukromí občanů.“

Luděk: „V rámci insolvenčních řízení bude docházet k paradoxní situaci – insolvenční správce má chránit údaje, které jsou dnes ze zákona v insolvenčním rejstříku veřejně dostupné.“

Martin Cach: „Předně je třeba si říci, že samotným zveřejněním osobních údajů nezaniká právo dotčených osob na ochranu jejich soukromí. Zveřejnění osobních údajů a zejména v takovém rozsahu, jako k němu dochází v insolvenčním rejstříku je nepochybně zásadním zásahem do soukromí osob, k němuž dochází nutně v mezích a na základě zákona, který musí o to odpovědněji připraven v legislativním procesu.“

ANTI: „České úřady ale zatím nemají k dispozici potřebnou legislativu GDPR, proč? A to asi není moc dobře, že zatím nemají toto k dispozici, že?“

Martin Cach: „Tato otázka byla zodpovězena přímo v pořadu v čase 20:08.“

Jiří Kappler: „Při diskusích s pracovníky ÚOOÚ končí odpovědi na konkrétní dotazy většinou větou: "To ukáží až první rozsudky.". Nikdo není schopný dát závazné stanovisko, kterým by se dalo operovat v případě sporu; výstupy ÚOOÚ jsou vesměs alibisticky obecné. Co s tím?“

Martin Cach: „Tato otázka byla zodpovězena přímo v pořadu v čase 20:14.“

Ondřej: „Co znamená, že je osobním údajem i IP adresa? Jak může být nakládáno s IP adresami uživatelů? Na jakou ochranu mají nárok uživatelé?“

Martin Cach: „Protože IP adresa bývá v konkrétním čase spojená s chováním konkrétního uživatele v online prostředí, který by mohl s vynaložením rozumného úsilí identifikován, tak by s ní mělo být za takových okolností nakládáno jako s osobním údajem. Tento poměrně extenzivní výklad Evropského soudního dvora rozšířil právo na ochranu jejich uživatelů. I po účinnosti GDPR však bude pro stanovení skutečného rozsahu ochrany práv uživatelů v online prostředí rozhodné to, jak budou "přenastavena" pravidla v ochrany soukromí v elektronických komunikací, které bude nově upraveno v rámci nařízení e-privacy.“

Pavel: „Dobrý večer, zavádění GDPR v ČR se zvrhlo k rušení nástěnek ve školách, sundavání fotek vítězů matematických olympiád z chodeb a mazání fotek ze školních výletů na FB. Přitom to jistě cíl nebyl. V čem je chyba?“

Martin Cach: „Tato otázka byla zodpovězena přímo v pořadu v čase 20:28.“

Michal Gov: „Učitelé prý po 25. květnu nebudou smět říkat jednotlivým žákům známky před celou třídou? Na třídní schůzce se nedozvím hodnocení svého syna, protože tam jsou další rodiče a podobně... je tohle pravda?“

Martin Cach: „Tato otázka byla odpovězena přímo v pořadu v čase 20:30.“

Petr Pernica: „Podle mého názoru je GDPR dobrý marketing. Zapomíná se na vymezení věcné působnosti, dle které by se GDPR mělo vztahovat na zčásti nebo zcela automatizované procesy, nebo na manuální zpracování do kategorizované evidence. Nebylo by vhodné více vysvětlit?“

Martin Cach: „Prvek systematičnosti zpracování, který byl součástí současného zákona sice GDPR výslovně nepřejímá, nicméně jak správně uvádíte věcná působnost GDPR není všeobjímající, jak se často nesprávně dovozuje.“

Marcel: „Dobrý den, chtěl bych se Vás zeptat na dopad GDPR v B2B prostředí. Vše je více méně jasné, kde to není jasné jsou jména a kontakty nakupcich a osob ve firmách zákazníků, se kterými komunikujeme. Musíme aktuálně všechny partnery zažádat o souhlas?“

Martin Cach: „Tato otázka byla zodpovězena přímo v pořadu v čase 20:58.“

Peter: „Dobrý deň, rad by som sa opýtal ci aj vydavateľstvá denníkov majú povinnosť mazať články popripade mena a fotky ľudí na požiadanie na ich webových platformach po zavedení gdpr. Ako sa to dotkne bulvárov ako takých?“

Martin Cach: „Pokud je zpracování osobních údajů důvodně založeno na souhlasu, pak je výmaz nepochybně nutným důsledkem. Novinářská činnost a s ní spojené zpracování osobních údajů však není vždy založeno na souhlasu osob, jejichž jména či fotografie jsou zpracovávána.“

Stopáž90 minut
Rok výroby 2018
 P ST HD