Interaktivní zpravodajský pořad ČT24. Hlavní události dne, podstatná témata a jejich aktéři odpovídající na otázky diváků živě v Hyde Parku. Na téma „Platy soudců“ s emeritním soudcem Ústavního soudu a vysokoškolským profesorem Stanislavem Balíkem.

Obsah dílu

Přehrát vše

Chat

emeritní soudce Ústavního soudu, vysokoškolský učitel

Stanislav Balík

Dnes se vyjádří Ústavní soud k nároku soudců na zpětné dorovnání platů. Nejvyšší soud dřív rozhodl, že stát mezi lety 2012-2014 použil pro stanovení soudcovských platů chybný výpočet. Stížnost ohledně zpětného doplacení podal předseda Okresního soudu Brno-venkov. Nejvyšší soud v roce 2014 rozhodl, že se stát dopustil chyby při výpočtu samotné platové základny soudců a taky počítal jejich platy dlouhodobě sníženým koeficientem. Nakonec došlo k dohodě se státem o dorovnání odměn, na kterou přistoupilo zhruba 90 % soudců. Ústavní stížnost byla podána proto, aby se otázka soudcovských platů už jednou provždy uzavřela. Hlavním hostem Devadesátky bude Stanislav Balík - emeritní soudce Ústavního soudu a vysokoškolský učitel. Ptejte se!

Záznam chatu z úterý 9. srpna 2016

Pavel: „Dobrý večer, na západ od nás je pozice soudce vrcholem kariéry právníka. U nás mladý právník jako soudce (nebo státní zástupce) začíná a když se otrká, často odchází do advokacie. Je to dobře? Pokud ne, co s tím dělat?“

Stanislav Balík: „Tato otázka přímo nesouvisí se soudcovským platem, ale s věkovou hranicí, od kdy je možné být jmenován soudcem. Ta je v ČR 30 let, což znamená, že zájemce o soudcovské povolání minimálně pět let po právnické fakultě čeká na příležitost, získává zkušenosti většinou jako soudní čekatel, asistent soudce či třeba advokátní koncipient. V jiných zemích, např. v Anglii, je to tak, že zkušení právníci odcházejí do justice, také by se mi tento model líbil, ale znamenalo by to celkovou změnu koncepce našeho justičního systému.“

Jiří Kappler: „Bylo by vhodné zapojit do výpočtu platů konkrétních soudců i kvalitu jejich rozhodnutí? Nebo je správné, když někdo, jehož každý druhý rozsudek je zrušen u vyšší instance, má stejný plat jako kvalitní soudce? (stejný problém je i u správních úřadů)“

Stanislav Balík: „Určitě nikoliv, právě individuální posouzení věci je jedním z projevů soudcovské nezávislosti. Za této situace by právě výpočet platů podle toho, jak by jednotliví účastníci vyjadřovali spokojenost se soudcovským rozhodováním, by došlo k porušení soudcovské nezávislosti.“

SK: „Kdyby většina soudců na kompromis z důvodu snahy o uklidnění situace nepřistoupila, státu reálně hrozilo, že bude muset vyplatit víc než pět miliard. Bylo by to podle Vás správnější - vyplacení více než 5 mld?“

Stanislav Balík: „Podle mého názoru je třeba věc vidět nikoliv jako stížnost soudcovského stavu, ale spory jednotlivých soudců. Je na každém z nich, zda vůbec žalobu podá, či zda uzavře dohodu. V současné chvíli dopadnou ti, kteří dohodu neuzavřeli, hůře než ti, kteří ustoupili. Z mého pohledu by bylo lépe spravedlivě připustit, že výpočet byl špatně proveden.“

Stopáž90 minut
Rok výroby 2016
 P ST