Jak se žilo za první republiky

Děj seriálu První republika 2 se posouvá o osm let, do roku 1928. Tehdejší svět charakterizoval prudký společenský i technologický pokrok. Na zajímavosti této doby poukazuje v krátkých textech Martin Hrtus.


Hudba

21. 12. 2017

Jednou z oblastí kultury, která za první republiky doznala značného vývoje, byla bezesporu hudba. Její klasické druhy se dále vyvíjely, ze zahraničí byly přijímané nové a vznikaly dokonce vlastní, specificky československé žánry. » Číst více


Elektrifikace

20. 11. 2017

Jedním ze symbolů nového demokratického Československa byla soustavná snaha státních i soukromých institucí o elektrifikaci státu. » Číst více


Pracovní doba a postavení dělníků

13. 11. 2017

Prvním zákonným nařízením, které na našem území plošně upravovalo délku pracovní doby, byl dekret z června roku 1842 zakazující práci dětí mladších 12 let a zároveň stanovující pracovní dobu na 12 hodin denně. » Číst více


Automobilismus

30. 10. 2017

Základy československého automobilového průmyslu byly položeny už před první světovou válkou, když v roku 1898 mladoboleslavská továrna vyrobila první motocykl značky Slavia, který se zároveň stal prvním výrobkem tohoto druhu v Rakousko-Uhersku. » Číst více


Telefon

16. 10. 2017

Za vynálezce telefonu je všeobecně považován Američan skotského původu Alexander Graham Bell, i když se jeho prvenství v pozdějším období pokusilo zpochybnit několik dalších uchazečů. » Číst více


Soudy a tresty

6. 10. 2017

Nově vzniklá československé republika převzala většinu svých zákonů a právních norem z Rakouska – Uherska. » Číst více


Vánoce

29. 9. 2017

Vánoce byly za první republiky již dobře etablovaným a také nejoblíbenějším svátkem a v mnoha ohledech se podobaly Vánocům, jaké známe dnes. » Číst více


Ras

19. 9. 2017

Obecní ras, známý také jako drnomistr, antoušek nebo pohodný, byl městský zaměstnanec, jehož posláním bylo v první řadě odklízet pohozené zdechliny ze silnic a ulic. » Číst více


Rozhlas

12. 9. 2017

Československý rozhlas, v té době známý ještě jako společnost Radiojournal, zahájil své pravidelné vysílání 15. května 1923 z improvizovaného stanového studia v pražských Kbelích. » Číst více


Věznice

Převzetí věznic do správy nově vzniklého státu v roce 1918 proběhlo v Čechách a na Moravě bez větších problémů. » Číst více