Slavnostní mše k svátku svatých Cyrila a Metoděje.

Každoroční tradicí se stala slavnostní bohoslužba při příležitosti státního svátku svatých Cyrila a Metoděje na Velehradě za účasti tisíců poutníků a představitelů duchovního, politického a kulturního života. Letos bude hlavním celebrantem mše na nádvoří před bazilikou olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner. Promluvu pronese pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka.

Napište nám