Přímý přenos z modlitebny Evangelické církve metodistické v Plzni-Lochotíně

Evangelická církev metodistická, která působí v celém světě, klade důraz na osobní vztah křesťanů k Bohu, na růst křesťana do Kristovy podoby a na pomoc potřebným.

Nárůst jediného metodistického sboru v Plzni vedl v polovině devadesátých let 20. století k jeho členění na takzvané „kmeny“. Lochotínský kmen se od počátku scházel k bohoslužbám v pronajatých místnostech a po domácnostech. Jeho vizí byla další evangelizační činnost v dané lokalitě. Nejprve zde byla zřízena misijní stanice a později samostatná farnost.

V roce 1999 byla vybudována modlitebna a od té doby v těchto prostorách žije sbor pravidelným bohoslužebným životem.

Stopáž60 minut
Rok výroby 2016
 L HD